Xəbər və Elanlar

What Is Wi-Fi 6?

The next generation of the Wi-Fi standard is Wi-Fi 6, also known as 802.11ax, the latest step in a journey of nonstop innovation. The standard

Ətraflı »

Məlumat ən vacib təşkilat aktivlərindən biridir. Məhz bu səbəbə görə, məlumatın müvafiq qaydada qorunması olduqca önəmlidir. Təhlükəsizlik, təşkilatdakı məlumatların və əməliyyat prosedurlarının bütövlüyünü və məxfiliyini təmin edən daxili nəzarəti sistemidir.

PEŞƏKAR XİDMƏT

MƏXFİLİK

İnnOVATİV YANAŞMA

FƏRDİ HƏLLƏR