TEXNOLOJİ ŞİRKƏT OLARAQ TƏKLİF EDİRİK:

Sizin biznesinizə identiq olaraq informasiya sistemlərinin qurulması və inkişaf etdirilməsi, onların təhlükəsizlikliyinin təmin olunması, proqram hissəsinin funksionallığının genişləndirilməsi, server və şəbəkə avadanlıqlarına xidmət göstərilməsi, infrastrukturun dəstəklənməsi o cümlədən kənar sistemlərlə inteqrasiya kimi kompleks həllər.